هزینه ها

هزینه استفاده از خدمات مشاوره‌ای دفتر حقوقی آقای علی نوروزی، بستگی به نوع خدمات و حجم کار دارد و مبلغ حق الوکاله پرونده‌های ایران نیز، با توجه به شرایط پرونده، مراحل رسیدگی و ارزش اقتصادی موضوع، تعیین می‌شود.

لازم به ذکر است در موارد خاص که استحقاق فرد برای دریافت خدمات رایگان احراز شود و یا با ارایه معرفی نامه کتبی از طرف مراجع قانونی مربوطه ، مشاوره حقوقی رایگان ارائه خواهد شد.